KALENDÁR PODUJATÍ

Apríl


VANDROVALO VAJCE...

9. ročník celoslovenskej prehliadky kraslíc


8. 4. 2019, 16.00, NKP Solivar, Nám. osloboditeľov 4, 080 05 Prešov Solivar

Zúčastniť sa môžu výrobcovia kraslíc v týchto kategóriách:

1. maľované
2. drôtované
3. vyškrabávané
4. voskované + batikované
5. olepovaná technika - slama, bavlnky, látka, sitina

Poslať môžete po 3 kusy z každej techniky na adresu NKP Solivar - výrobky budú hodnotiť návštevníci výstavy

Termín doručenia: do 4. 4. 2019

Organizátori: Vidiecky parlament na Slovensku, NKP Solivar, MAS Opal

PREŠOVSKÁ KALVÁRIA 

1769 - 2019


28. 4. 2019, 16.30 - svätá omša, kalvária, Prešov

17.30 - koncert Miriam Brandisová


DEDINA ROKA 2019

10. ročník súťaže


Termín uzávierky: 30. 4. 2019

Organizátori: Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny, Združenie miest a obcí Slovenska

Informácie a prihlášky:


www.obnovadediny.sk

STAVANIE MÁJA


30. 4. 2019, 18.00, Námestie sv. Martina, Park sv. Cyrila a Metoda, Kapušany

viazanie stužiek, spev, vatra


STARŠIE PODUJATIA

Čisté hory 2018

12. ročník jarného upratovania Kopytovskej doliny


21. 4. 2018, 9.00, Kopytovská dolina, Šindliar


Popoludní pre účastníkov akcie opekačka a posedenie pri táboráku

Benefičný koncert "Hallelujah" 

na záchranu starobylého Svätomikulášskeho organu


26. 4. 2018, 20:00, Konkatedrála sv. Mikuláša, Prešov  


www.presovskagotika.sk

Stavanie mája


30. 4. 2018, 18.00, Námestie sv. Martina, Park sv. Cyrila a Metoda, Kapušany

FS Kapušančan - viazanie stužiek, spev, zapálenie vatry, 

vystúpenie skupiny BB Country - piesne Nedvědovcov, Brontosauři