BRANISKO, BACHUREŇ


Pohorie Branisko sa nachádza na rozhraní Šariša a Spiša. Z pohľadu Šariša sa zvykne nazývať aj bránou do Spiša. Názov je odvodený od slovesa "brániť sa". Pochádza z obdobia začleňovania Spiša do Uhorska na začiatku 12. storočia. Branisko je jediným slovenským dôsledne severojužným pohorím s dĺžkou 20 km a šírkou od 3 do 7 km. Určitú dobu tvorilo hranicu medzi Uhorskom a Poľskom.

Pohorím vedie stará cesta cez priesmyk Branisko, ktorá je po vybudovaní tunela takmer nepoužívaná a je ideálnou trasou pre cyklistov, ktorí si chcú zajazdiť uprostred malebnej prírody po náročnej asfaltovej ceste plnej ostrých zákrut. 
Sedlo Branisko /750 m n. m./ rozdeľuje pohorie na dva podcelky - severnejšiu a masívnejšiu Smrekovicu s najvyšším vrchom Smrekovica /1200 m n. m./ a južnejšiu Sľubicu s najvyšším vrchom Sľubica /1129 m n. m./. 

Bachureň je ešte nižším pohorím než susedné Branisko, od ktorého ho oddeľuje Lačnovské sedlo. Najvyšší vrchol Bachureň má výšku 1081 m n.m. Aj Bachureň je zalesneným pohorím s množstvom lúk a pastvín, ktoré ponúkajú príležitosti na pešie alebo cyklotúry s nádhernými výhľadmi na okolitú krajinu.

Za návštevu celkom určite stojí Lačnovský kaňon či Kopytovská dolina, kde sa môžete ubytovať, sprístupnená jaskyňa Zlá diera neďaleko rázovitej osady Lačnov, lyžiarske a rekreačné strediská Búče alebo Dubovické žliabky či Vyšný Slavkov, malebná obec na rozhraní Braniska a Bachurne, odkiaľ môžete podnikať výlety do širokého okolia. Na juhovýchodnom okraji Braniska leží obec VÍŤAZ s barokovo-klasicistickým Kostolom sv. Ondreja, chráneným prírodným výtvorom Podmorský zosuv a ďalšími zaujímavosťami...


TURISTICKÉ MAPY


Turistické zaujímavosti Braniska a Bachurne a desiatky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov môžete podrobnejšie preskúmať na nasledujúcich digitálnych turistických mapách s GPS navigáciou. Skopírujte si ich v počítači do vlastného účtu Google, kde ich môžete upravovať a dopĺňať o vlastné trasy, body záujmu, fotografie a ďalšie užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pri plánovaní výletov a orientácii v teréne. 


REFERENCIE