Spolok pre obnovu dediny

Obec Miklušovce

Výsledky 9. ročníka výtvarnej súťaže

"Moja dedina, ako ju vidím ja... 2023"

Cieľom súťaže bolo výtvarné stvárnenie miest, kde deti a klienti sociálnych zariadení vyrastajú alebo vyrastali, kam sa chodia alebo chodili hrávať, kam vedú alebo viedli ich kroky na prechádzkach s rodičmi, starými rodičmi alebo kamarátmi, aby svojimi kresbami prezentovali, prečo je život na dedine zaujímavý...  

Klienti sociálnych zariadení a špeciálnych škôl


1. miesto - Evka ˇŽdánska, 39 rokov, DSS Pohorelská Maša

Deti z materských škôl (3-6 rokov)


Deti zo základných škôl a ZUŠ (7-9 rokov)


Deti zo základných škôl a ZUŠ (10-15 rokov)


Cena predsedníčky  SPOD


Tymon Przywara, 9 rokov, Dolní Lomná, ČR

Zábery z vyhodnotenia súťažných prác 21. augusta 2023 v sále Obecného úradu Miklušovce a z odovzdávania ocenení  7. decembra 2023 na Úrade PSK v Prešove. 

Ďakujeme zástupcom samosprávneho kraja za exkluzívne priestory a za podporu súťaže, všetkým sponzorom za darčeky pre deti (poslankyňa NR SR A.Turčanová, SAŽP, COOP Jednota, Obec Miklušovce, OZ SAPIO a p. E. Lofajová). Pri tejto príležitosti sme vydali aj kalendár na rok 2024 s najkrajšími prácami. Chcem poďakovať všetkým deťom, ktoré sa 9-teho ročníka súťaže zúčastnili a aj ich pedagógom a rodičom, že deti vedú k láske k umeniu. 

Mgr. Mária Čuchtová, predsedníčka SPOD