"Moja dedina, ako ju vidím ja..." 2021

Spolok pre obnovu dediny a obec Miklušovce vyhlasujú 

7. ročník výtvarnej súťaže pre deti a klientov sociálnych zariadení, 

ktorí žijú v krásnych dedinkách Slovenska Melánia Mikulová, MŠ Kapušany

Cieľom súťaže je dať priestor deťom a klientom sociálnych zariadení na výtvarné stvárnenie miesta, kde vyrastajú/vyrastali, kam sa chodia/chodili hrávať, kam vedú/viedli ich kroky na prechádzkach s rodičmi, starými rodičmi alebo kamarátmi, aby svojimi kresbami prezentovali, prečo je život na dedine zaujímavý, ...

Dajana Trinkovičová, 14 rokov, Margecany

Súťažné kategórie:

  • deti z materských škôl /3-6 rokov/
  • deti zo základných škôl a ZUŠ /6-9 rokov/
  • deti zo základných škôl a ZUŠ /10-15 rokov/
  • klienti sociálnych zariadení

Technika ľubovoľná

Tadeáš Lazorčák, 7 rokov, Ľubovec

Termín súťaže:

4. marec 2021 - 30. jún 2021 (obdobie, kedy môžete maľovať svoje predstavy o "svojej" dedine)

Jakub Rendoš, 13 rokov, Margecany

Adresa na zasielanie výtvarných prác:

Výtvarná súťaž SPOD

Mgr. Mária Čuchtová 

OcÚ Miklušovce 61

082 44 Miklušovce

Poznámka: 

Na zadnú stranu výkresu /veľkosť A4 alebo A3/ nezabudnite uviesť: dátum, názov dediny, meno autora, vek, adresu, meno zákonného zástupcu a telefonický kontakt. 

Obálku označte heslom: SPOD - "Moja dedina, ako ju vidím ja...."

Emka Krivošová, 6 rokov, Miklušovce

Hodnotenie a ocenenie prác:

Zo všetkých doručených prác vyberie odborná porota 3 najkrajšie v každej kategórii, ktoré budú ocenené. Termín a výsledky súťaže budú oceneným autorom včas oznámené. Výkresy sa nevracajú späť /len v prípade osobného vyžiadania pri oceňovaní za účelom použitia k skúškam na SUŠ/ a práce môžu byť použité na propagáciu SPOD.

Kamil Skalský, 7 rokov, Ľubovec

Kontakt na ďalšie informácie: 

0911 266 762

marika.cuchtova@gmail.com 

https://www.miklusovce.sk/      https://www.facebook.com/spolok.pod


Výtvarná súťaž je organizovaná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Milana Majerského, PhD.