" Moja dedina, ako ju vidím ja..." 2020

Spolok pre obnovu dediny a obec Miklušovce vyhlasujú 6. ročník výtvarnej súťaže pre deti, ktoré žijú v krásnych dedinkách Slovenska 


Melánia Mikulová, MŠ Kapušany

Cieľom súťaže je dať priestor deťom na výtvarné stvárnenie miesta, kde vyrastajú, kam sa chodia hrávať, kam vedú ich kroky na prechádzkach s rodičmi, starými rodičmi alebo kamarátmi, aby svojimi kresbami prezentovali, prečo je život na dedine zaujímavý, ...

Dajana Trinkovičová, 14 rokov, Margecany

Súťažné kategórie:

  • deti z materských škôl /3-6 rokov/
  • deti zo základných škôl a ZUŠ /6-9 rokov/
  • deti zo základných škôl a ZUŠ /10-15 rokov/

Tadeáš Lazorčák, 7 rokov, Ľubovec

Termín súťaže:

20. marec 2020 - 30. jún 2020 /termín, kedy môžu deti maľovať svoje predstavy o "svojej" dedine/

Jakub Rendoš, 13 rokov, Margecany

Adresa na zasielanie výtvarných prác:

Výtvarná súťaž SPOD, Mgr. Mária Čuchtová, Miklušovce 27, 

082 44 pošta Klenov

Poznámka: 

Na zadnú stranu výkresu /veľkosť A4 alebo A3/ nezabudnite uviesť: názov dediny, meno dieťaťa, vek, adresu, meno zákonného zástupcu alebo učiteľa/ky a telefonický kontakt. 
Technika ľubovoľná.

Obálku označte heslom: SPOD - "Moja dedina, ako ju vidím ja...."

Emka Krivošová, 6 rokov, Miklušovce

Hodnotenie a ocenenie prác:

Zo všetkých doručených prác vyberie odborná porota 3 najkrajšie v každej kategórii, ktoré budú ocenené. Termín a výsledky súťaže budú oceneným autorom včas oznámené. Výkresy sa nevracajú späť /len v prípade osobného vyžiadania pri oceňovaní za účelom použitia k skúškam na SUŠ/ a práce môžu byť použité na propagáciu SPOD.

Kamil Skalský, 7 rokov, Ľubovec

Kontakt na ďalšie informácie: 

0911 266 762

marika.cuchtova@gmail.com

Detská výtvarná súťaž je organizovaná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja