RADATICE


Radatice ležia v juhovýchodnej časti Šarišskej vrchoviny v nadmorskej výške okolo 285 m v sútoku potokov Kujava a Žarinec s riekou Svinka. 

Obec sa skladá z dvoch častí - Radačova a Meretíc, ktoré boli kedysi samostatnými obcami a v roku 1964 sa zlúčili. Jej názov je odvodený z názvov pôvodných obcí. V Radaticiach nájdete hneď tri národné kultúrne pamiatky: Rímskokatolícky kostol sv. Martina z Tours, Rímskokatolícky kostol sv. Imricha a neskoroklasicistický kaštieľ - všetky stoja za návštevu.

V parčíku pred budovou kaštieľa /ktorý je dnes sídlom obecného úradu/ stojí skromný pomníček z roku 2000. Je venovaný poľským letcom britského bombardovacieho lietadla Handely Page Halifax Mk-V, ktoré 28. decembra 1944 v noci havarovalo neďaleko obce Meretice. Všetkých osem členov posádky zahynulo. Siedmi boli pochovaní na okraji lesa, ostatky ôsmeho letca, K. Macierzynskeho, boli naložené na voz a odvezené do stodoly miestneho hrobára, ktorý ho pochoval na cintoríne v Mereticiach. 

V roku 1946 britská exhumačná komisia exhumovala ostatky letcov a previezla ich na britský vojenský cintorín v Prahe-Olšanoch. Ich mená sú však vyryté aj na žulovej doske pomníka v Radaticiach a na mieste pádu lietadla občania Radatíc postavili v roku 2002 drevený kríž. Na miesto nešťastia vedie turistický chodník. Pri pomníku, ktorý tu 30. júla 2000 slávnostne odhalil vojenský a letecký pridelenec pri Veľvyslanectve Poľskej republiky plk. Kazimierz Kolasa, sa každoročne 8. mája koná malý spomienkový pietny akt. 

Obec, jej bezprostredné okolie a pohorie Šarišská vrchovina ponúkajú ešte mnoho ďalších turistických zaujímavostí a desiatky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov, ktoré môžete podrobnejšie preskúmať na nasledujúcich 
digitálnych turistických mapách s GPS navigáciou. 
Skopírujte si ich v počítači do vlastného účtu Google, kde ich môžete upravovať a dopĺňať o vlastné trasy, body záujmu, fotografie a ďalšie užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pri plánovaní výletov a orientácii v teréne. 


Letecký chodník - mapaHISTÓRIA


Radačov je staršou dedinou. Jestvoval už pred 13. storočím. Najstarší písomný doklad pochádza z roku 1261, kedy sa spomína ako Radach, neskôr ako Rodachfolus, Radachfelde /1273/, Radaczow /1773/, Radačov /1786/, Radačovce /1920/, Radačov /1927/; maďarsky Radács

Od 13. stor. obec patrila miestnym zemanom, neskôr ich príbuzným a mestu Košice. V roku 1427 mala 20 port /usadlostí/ a patrila leleskému prepoštstvu, neskôr zemepánom, v 18. stor. Klobušickým, Ružanským a Merseovcom, v 19. stor. Hedryovcom a iným. 

Obyvatelia, väčšinou želiari /príslušníci najchudobnejšej vrstvy poddanského obyvateľstva/, sa živili ako roľníci, predávali obilie a chodili na sezónne poľnohospodárske práce.  

V roku 1787 mala obec 49 domov a 431 obyvateľov, v roku 1828 to bolo 62 domov a 470 obyvateľov.  

Rímskokatolícky kostol sv. Martina z Tours 

Kaštieľ a park 

Meretice  - prvý písomný doklad pochádza z roku 1332. Patrili šľachticom Abovcom z Drienova a ich príbuzným. 

Nazývali sa Sanctus Emericus, Scenthemrych, neskôr Mereczicze /1773/, Merečice /1920/, Meretice /1927/, maďarsky Meresicze, Szentimre, Sárosszentimre.  

V roku 1427 tu hospodárilo do 25 poddanských domácností. V roku 1600 tu bolo už len 8 poddanských domov, mlyn, kostol evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a fara. Novší rímskokatolícky kostol z konca 13. stor. bol v 18. stor. prestavaný. Kamenná krstiteľnica pochádza z 13. storočia.

Radatice vznikli v roku 1964 zlúčením Meretíc a Radačova. Zlúčené boli aj JRD /Jednotné roľnícke družstvo/, na ktorých pracovala väčšina obyvateľov. V roku 1970 žilo v Radaticiach 981 obyvateľov. Od tej doby klesol ich počet o viac ako 200.

V roku 1980 bola pre Radatice vydaná stavebná uzávera v súvislosti s plánovanou výstavbou vodnej nádrže Obišovce /ktorá sa doteraz nezrealizovala/. Mala však za následok, že sa pozastavila výstavba rodinných domov a zabrzdil celkový rozvoj obce. Uzávera bola v roku 1994 preradená do skupiny "C" územnej ochrany. Znamenalo to, že sa opäť obnovila výstavba rodinných domov a celkový rozvoj obce. 

V Radaticiach sú 3 národné kultúrne pamiatky: 

Rímskokatolícky kostol sv. Martina z Tours - pôvodne gotický, postavený pred rokom 1300, prestavaný v roku 1630. Jednoloďový solitérny objekt so svätyňou ukončenou rovným záverom, na ktorú zo severnej strany nadväzuje sakristia.

Rímskokatolícky kostol sv. Imricha - ranogotický s retardovanými románskymi prvkami, postavený pred rokom 1300. V 18. storočí barokizovaný. Jednoloďový solitérny objekt so svätyňou ukončenou rovným záverom, na ktorú zo severnej strany nadväzuje užšia primárna sakristia a predstavaná veža.

Kaštieľ - neskoroklasicistická stavba z roku 1863 pôdorysného tvaru "U", v roku 1901 rozšírená o blokovú prístavbu. Dnes tu má sídlo obecný úrad, obecná knižnica, klub dôchodcov aj kultúrna miestnosť.

Tragédia na Hájnikovej lúke 


V parčíku pred budovou Obecného úradu v Radaticiach stojí skromný pomníček z roku 2000. Je venovaný poľským letcom britského bombardovacieho lietadla Handely Page Halifax Mk-V, ktoré v noci 28. decembra 1944 neďaleko obce havarovalo. Posádka lietadla letela z letiska Campo Cassale pri Brindidi v južnom Taliansku na špeciálny let nad Poľsko /oblasť Lublin/ s návratom ponad západnú Ukrajinu a Maďarsko na letisko v Taliansku.

Počas roku 1944 skoro každú noc prelietavali cudzie lietadlá v smere juh - sever. V tú decembrovú noc leteli dve lietadlá uvedeného typu. Po odlete o 16:30 z materského letiska cez Juhosláviu a Maďarsko sa dostali nad oblasť Gelnica - Margecany, kde na jedno z nich s označením LL - 187 zaútočil nemecký nočný stíhač JU - 88G a poškodil mu ľavý motor. Lietadlo strácalo výšku a havarovalo pri obci Meretice /dnes spojená obec Radatice/ pri potoku Žarinec, na tzv. Hájnikovej lúke. Pri páde sa vznietilo, zahynulo všetkých 8 letcov. Ich mená sú vyryté na žulovej doske pri pomníku v Radaticiach. Letci patrili k 301 th. Diwizion Bombowej Zjemi Pomorskej im. Obroncov Warszawi.

V rokoch 1996-2000 bola história tohto letu objasnená a materiál sa nachádza v Okresnom archíve v Prešove a na Obecnom úrade v Radaticiach. Veliteľom posádky havarovaného lietadla bol Francsiszek Kryszczuk, pochádzajúci z Kolobrzegu v Poľsku. V 2. sv. vojne bojovali všetci piati bratia.

Občania obce dodnes veria, že z havarovaného lietadla vyskočili asi traja letci, ktorí sa ukryli v pivnici v Suchej Doline. K dispozícii je kópia z knihy operačných letov letiska Campo Cassale, kde uvedené mená letcov a posádky sú totožné s menami obetí havárie. Traja letci, ktorí boli ukrytí v pivnici /krčme/ v Suchej Doline, pochádzali z iného lietadla RAF /Royal Air Force/, ktoré pôvodne malo vysadiť výsadok nad Poľskom, ale pre nepriaznivé podmienky sa vracalo späť. V ten deň totiž letelo z uvádzaného letiska 10 lietadiel nad Poľsko.

Všetko nasvedčuje, že celá posádka havarovaného lietadla zahynula pri dopade na zem. Sedem členov posádky zhorelo, boli pochovaní na okraji lesa. Ostatky ôsmeho letca, K. Macierzynskeho, ktoré sa ako jediné zachovali /jeho telo bolo pri dopade z bombardéra vymrštené/, boli naložené na voz a odvezené do stodoly miestneho hrobára, ktorý ho pochoval na cintoríne v Mereticiach. Potvrdzuje to i miestny kňaz Štefan Tóth v kronike Meretíc.

V roku 1946 prišla do obce britská exhumačná komisia, ktorá exhumovala ostatky letcov a previezla ich na britský vojenský cintorín v Prahe-Olšanoch.

Na mieste pádu lietadla občania Radatíc postavili v roku 2002 drevený kríž. Každoročne sa 8. mája koná malý spomienkový pietny akt pri pomníku na nádvorí radatického kaštieľa, ktorý tu 30. júla 2000 slávnostne odhalil vojenský a letecký pridelenec pri Veľvyslanectve Poľskej republiky plk. Kazimierz Kolasa.

CIRKEV


Rímskokatolícka farnosť 

sv. Martina z Tours


V Radaticiach je sídlo rímskokatolíckeho farského úradu, pod ktorý patria filiálne obce Bzenov, Janov a Ľubovec. Keďže Radatice vznikli spojením dvoch obcí, majú aj dva kostoly: Farský kostol sv. Martina z Tours /Radačov/ a kostol sv. Imricha /Meretice/.  

Hlavným patrónom farnosti je sv. Martin Toursky, biskup. Farnosť je starobylá - jej začiatky siahajú až do 13. storočia. 

V celej farnosti žije približne 2 250 veriacich, z ktorých okolo 1600 je rímskokatolíckeho vierovyznania. V menšine tu žijú katolíci gréckokatolíckeho obradu a evanjelici augsburského vyznania.

Z farnosti pochádza 5 kňazov - Jozef Čelovský, František Čelovský, Marek Trochan, Jozef Komloš, Peter Hrabovecký a šestnásť rehoľných sestričiek.

Farský úrad:

Radatice 103
051 775 38 84
fararadatice@gmail.com
Správca farnosti:
Mgr. Marek Hospodár 

Dekanát Prešov - II.

Farský kostol sv. Martina z Tours /Radačov/


Farský kostol sv. Martina z Tours - pôvodne gotický, postavený pred rokom 1300, prestavaný v roku 1630, vtedy pribudla renesančná veža so štítkovou atikou. Jednoloďový solitérny objekt so svätyňou ukončenou rovným záverom, na ktorú zo severnej strany nadväzuje sakristia. Vzácna kamenná krstiteľnica pochádza z 13. storočia. Neskorogotický krídlový oltár z čias okolo roku 1500 je v zbierkach Múzea krásneho umenia v Budapešti.

Evidovaný ako národná kultúrna pamiatka. 

Kostol sv. Imricha /Meretice/


Najstarší kostol vo farnosti - ranogotická stavba s retardovanými románskymi prvkami. V 18. storočí barokizovaný. Jednoloďový solitérny objekt so svätyňou ukončenou rovným záverom, na ktorú zo severnej strany nadväzuje užšia primárna sakristia a predstavaná veža.

Evidovaný ako národná kultúrna pamiatka.