KALENDÁR PODUJATÍ

Máj


TURISTICKÝ DEŇ

s vladykom Jánom Babjakom SJ


1, 5. 2019, 9.00, Fintice - Kapušiansky hrad - Kapušany amfiteáter

Otvorenie letnej sezóny


1. 5. 2019, 9.00 - 16.00, Hrad Kapušany

10.00 - slávnostné odomknutie hradnej brány správcom hradu

Májová potulka

5. 5. 2019, štart 9:00, Obecný úrad Vyšný Slavkov

trasa: Vyšný Slavkov - kameňolom - sedlo Prašivá - Skládka nad Kyselkou - Diablova diera výver - Poľanovce - Kyselka - sedlo Prašivá - Vyšný Slavkov

Počas potulky opekanie, stavanie mája a na záver chutný guľáš

Rusínsky festival Svidník 2019

20.- 26. 5. 2019, amfiteáter Svidník 


Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých, prináša od roku 2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho festivalu sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni a obohatiť návštevníkov o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov.


program

STARŠIE PODUJATIA

Hasičská súťaž 


5. 5. 2018, 10.00 - 15.00, futbalové ihrisko, Kapušany

stánky, súťaže pre deti, diskotéka

Májová potulka


6. 5. 2018, štart 9:00, Obecný úrad Vyšný Slavkov

trasa: Vyšný Slavkov - kameňolom - Markušov - Biele vody - Boldigáň - Veľká skala - kameňolom - Vyšný Slavkov


Počas potulky opekanie, stavanie mája a chutný guľáš

Hrebeňom Slanských vrchov

príprava na Cestu SNP


5.- 6. 5. 2018, štart: sobota, 7:00, Ruská Nová Ves, cieľ: nedeľa, 17:00, Dargovský priesmyk

TRASA SOBOTA:
Ruská Nová Ves - Šimonka /17,55 km/
TRASA NEDEĽA:
Šimonka - Dargovský priesmyk /30,27 km/


www.facebook.com/events/151354492161828/


mapa trasy

Noc na hrade

 

25. - 26. 5. 2018, Kapušiansky hrad

beseda o činnosti Turistického klubu Jantár Kapušany pri príležitosti 10. výročia jeho založenia, premietanie filmov, guláš, opekačka

FESTROM

rómsko-slovenský hudobný festival


26. 5. 2018, Raslavice

Rusínsky festival Svidník 2018


21.- 27. 5. 2018, amfiteáter Svidník 


Súčasťou podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia

hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. 

www.rusinskyfestival.sk