Spolok pre obnovu dediny

Obec Miklušovce


Výsledky 8. ročníka výtvarnej súťaže

"Moja dedina, ako ju vidím ja... 2022"

Cieľom súťaže bolo výtvarné stvárnenie miest, kde deti a klienti sociálnych zariadení vyrastajú alebo vyrastali, kam sa chodia alebo chodili hrávať, kam vedú alebo viedli ich kroky na prechádzkach s rodičmi, starými rodičmi alebo kamarátmi, aby svojimi kresbami prezentovali, prečo je život na dedine zaujímavý...