Turistický sprievodca

regiónom Šariš

Na každej našej dedine sa zrodilo, čo nikde inde na celom svete...

Venované pamiatke Jána Lazoríka10. ročník výtvarnej súťaže detí a klientov sociálnych zariadení 

.

.

.

.

.

.

Turistický región Šariš vychádza z historických kontextov bývalej Šarišskej župy /pôvodne komitát, neskôr stolica/ a jeho územie leží v dnešnom Prešovskom a čiastočne Košickom samosprávnom kraji.

Šariš má špecifický a nenapodobiteľný kolorit, ktorý má svoj pôvod v temperamentnej a bezprostrednej povahe tunajších ľudí aj v kúzelnom šarišskom nárečí plnom humoru a básnických obrazov. Spolu s podmanivou prírodou a desiatkami vzácnych kultúrnych a cirkevných pamiatok, z ktorých mnohé sú zapísané v zozname UNESCO, je to dobrý dôvod na návštevu tohto regiónu.

Niekoľko storočí bol administratívnym sídlom Šariša kedysi nedobytný a v rámci Uhorského kráľovstva aj veľmi významný Šarišský hrad. Dnes je tento druhý najrozsiahlejší hrad v strednej Európe, ktorý tróni na nezameniteľnom kužeľovitom hradnom vrchu uprostred nádhernej krajiny neďaleko Prešova, stále obľúbenejším turistickým cieľom. 
V roku 1647 bola administratívna správa Šariša prenesená do kráľovského mesta Prešov, ktoré sa dodnes zvykne nazývať Metropola Šariša.

Z ďalších turistických cieľov spomeňme aspoň historické mestá Bardejov, Prešov alebo Sabinov, vzácne drevené gréckokatolícke chrámy - cerkvi /Hervartov, Bodružal, Brežany, Hunkovce, Korejovce, Krajné Čierno, Ladomirová, Nižný Komárnik/, slávne Bardejovské kúpele, viaceré zrúcaniny hradných komplexov /Kamenický hrad, Kapušiansky hrad, hrad Plaveč, hrad Šebeš, Zbojnícky hrad, Šarišský hrad, hrádok Bodoň, Hanigovský hrad, Zborovský hrad, hrad Lipovce, hrad Obišovce/, unikátny komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky 
v Prešove-Solivare,
 svetoznáme Opálové bane v Slanských vrchoch, ale aj miesta krutých bojov počas 2. sv. vojny v okolí Duklianskeho priesmyku. A k tomu stovky kilometrov trás pre peších aj cykloturistov...


Publikáciu si môžete objednať na adrese: https://www.cergov.sk/article.php?id=127 


EKOTURISTIKA 

- objavovanie a ochrana


Základné pravidlá ekoturistiky 

  1. Pred návštevou získajte čo najpodrobnejšie informácie o navštívenej lokalite, aby sa vaše očakávania nedostali do rozporu s realitou.
  2. Z návštevy si odneste len fotografie alebo miestne výrobky. Prírodné a kultúrne pamiatky majú slúžiť aj ďalším generáciám.
  3. Utrácajte peniaze v miestnych komunitách. Podpora miestnej ekonomiky je kľúčovou oblasťou ekoturistiky.
  4. Chráňte prírodné zdroje, ktoré sú darom pre človeka. Ich zachovanie je predpokladom udržania zdravého životného prostredia.
  5. Pohybujte sa čo najviac peši alebo na bicykli. Prinesie vám to neopakovateľné zážitky a zlepšenie fyzickej kondície, umožní vám to ideálnu prehliadku pamiatok a zníženie spotreby pohonných hmôt.
  6. Pohybujte sa len po vymedzených trasách, aby ste nepoškodzovali rastliny a nenarúšali teritóriá živočíchov.
  7. Zoznámte sa s miestnou kultúrou a rešpektujte miestne zvyky. Prehĺbi to váš zážitok aj poznanie prostredia, ktoré ste navštívili.

TIPY NA VÝLETY A POBYTY


Stiahnite si bezplatnú mobilnú aplikáciu Mesto Prešov pre Android alebo pre iPad a iPhone, kde nájdete všetky užitočné informácie o Prešove a jeho bezprostrednom okolí...


Svätomariánska púť

Stiahnite si bezplatnú mobilnú aplikáciu Svätomariánska púť pre Android alebo pre iPad a iPhone. Nájdete v nej zoznam pútnických miest s ich lokalizáciou a zaujímavosťami v okolí, povzbudenie pútnika a mnoho ďalších praktických informácií...


Aquavelo

Stiahnite si bezplatnú mobilnú aplikáciu Aquavelo pre Android. Nájdete v nej cyklotrasy v okresoch Bardejov, Stará Ľubovňa, Gmina Krynica, Gmina Muszyna, Gmina Piwniczna, Gmina Rytro, Gmina Szczawnica a mnoho turistických zaujímavostí... 


MAPY


Na potulkách Regiónom Šariš môžete využívať naše digitálne turistické mapy s GPS navigáciou. Nižšie zverejnené mapy si v počítači skopírujte do vlastného účtu Google, kde ich môžete upravovať a dopĺňať o vlastné trasy, body záujmu, fotografie a ďalšie užitočné informácie, ktoré vám pomôžu pri plánovaní výletov a pri orientácii v teréne.

Turistický sprievodca je stále vo vývoji, preto Vás prosíme o ospravedlnenie jeho neúplnosti a prípadných ďalších nedostatkov. Pre všetkých návštevníkov regiónu sa snažíme vytvoriť užitočný a informačne hodnotný nástroj, ktorý využíva možnosti súčasných informačno-komunikačných technológií. Budeme vďační za všetky podnety, pripomienky aj dotazy, ktoré pomôžu zvýšiť jeho kvalitu. Kontaktovať nás môžete na nižšie uvedenej adrese.Klaster cestovného ruchu Šariš


Klaster cestovného ruchu Šariš je jednou z organizácií destinačného manažmentu v regióne Šariš. Jeho hlavnou úlohou je zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom rozvoja ekoturistiky s dôrazom na využívanie inovatívnych prístupov... 


Adresa:

Levočská 2A, 080 01 Prešov 

Telefón:

+421 948 037 848